رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اطلاعات کمیته حسابرسی

اطلاعات کمیته حسابرسی

5/29/2024 2:31:52 PM - 5/29/2024 2:31:52 PM
|

منشو ر هیات مدیره

اعضای کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت تاریخ عضویت
مهدی عباسی عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری مدیر مالی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه 1401/12/02
حسین شجاعی آقبلاغی عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت مالی امور بورس و سرمایه گذاریها 1400/04/01
بهزاد کلهر عضو کمیته کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی 1397/10/15
محمد شکری دبیر کمیته-مدیر حسابرس داخلی کارشناسی ارشد حسابداری سابقه10 سال حسابرسی در موسسه حسابرسی مفید راهبر و دارای قبولی مدرک حرفه ای حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی 1400/10/01