رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

سهامداران

9/24/2023 6:17:13 AM - 9/24/2023 6:17:13 AM
|

1_ گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)
2_ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
3_شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص)                                                                                                                                                                   
      
4_ صنایع کاغذ بسته بندی بیستون (سهامی خاص)
5_ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
6_ سازمان تامین اجتماعی
7_ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی عام)