رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

چشم انداز

2/27/2024 11:02:24 AM - 2/27/2024 11:02:24 AM
|

با اجرای برنامه سالانه و توجه به این نقش، خود را به عنوان تامین کننده انواع محصولات چوبی با بهبود مستمر کیفیت برای مشتریان حفظ کرده، از طریق  بهره برداری از دانش و تجربه انسانی، تحقیقات و تکنولوژی مناسب نسبت به ارتقاء سهم بازار داخلی و حضور در بازار منطقه در راستای افزایش رضایت مشتریان خواهیم کوشید.