رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره

10/31/2020 7:25:15 PM - 10/31/2020 7:25:15 PM
|

 

اعضای هیات مدیره

نماینده

سمت

علی اسفندیاری

شرکت محصولات کاغذی لطیف

رییس هیات مدیره

عطاء تفضلی

شرکت صنایع کاغذ سازی بیستون تامین

نایب رییس هیات مدیره

بهزاد کلهر

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

عضو هیات مدیره

محمد امیری مقدم

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

عضو هیات مدیره

علیرضا حمیدی

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

عضو هیات مدیره