رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

عید سعید قربان مبارک باد.

7/20/2021 1:31:55 PM - 7/20/2021 1:31:55 PM
|
|

عید قربان زیبا ترین جلوه بندگی و خضوع خالصانه در برابر خداوند و یاد آور خاطره جاودانگی بندگی و ایثار است، عید سر سپردگی و بندگی و رها شدن از خود و به خدا پیوستن است.

عید سعید قربان را تبریک  عرض می نماییم.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین