رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

شهادت امام جعفر صادق (ع)تسلیت عرض می نماییم.

6/6/2021 12:00:00 AM - 6/6/2021 12:00:00 AM
|
|

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به تمامی مسلمین جهان  و شما همکاران محترم تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین