رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

عید سعید فطر مبارک باد.

5/13/2021 9:35:55 AM - 5/13/2021 9:35:55 AM
|
|

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عیدسعید فطر را  به همکاران محترم تبریک عرض نموده  و از صاحب ضیافت رمضان خاضعانه طلب می نماییم که در آن ماه بهترین سرنوشت را برای بندگان خالص خویش رقم زده  باشد.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین