رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اولین فروش MDF، در تاریخ بورس کالا توسط شرکت خزر کاسپین

4/19/2021 12:00:00 AM - 4/19/2021 12:00:00 AM
|
|

در راستای سیاستهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و همچنین شفافیت عملکرد فروش شرکت خزر کاسپین بخشی از محصول این شرکت در تالار بورس کالای ایران عرضه و به فروش رسانده شد.
پس از انجام امور پذیرش کالا در تالار فرعی بورس کالای ایران و رعایت ضوابط مربوطه در تاریخ 1400/01/18، برای اولین بار عرضه محصول MDF، در بورس کالای ایران توسط شرکت صنایع چوب خزر کاسپین انجام و به فروش رفت.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین