رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید نوروزی مدیرعامل در اول فروردین و تبریک سال نو

3/21/2021 12:00:00 AM - 3/21/2021 12:00:00 AM
|
|

بازدید نوروزی مدیرعامل محترم و مدیر کارخانه آمل از بخش های مختلف کارخانه در روز اول فروردین، تبریک سال نو و تشکر از فعالیتهای همکاران.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین