رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اهدای لوح تقدیر به پرسنل شرکت چوب خزر کاسپین

3/10/2021 12:00:00 AM - 3/10/2021 12:00:00 AM
|
|

جلسه تقدیر از همکاران نمونه شرکت و همچنین تجلیل از همکاران جانباز به مناسبت اعیاد شعبانیه، با حضور مدیرعامل محترم و سایر مدیران شرکت برگزار گردید.

دکتر تفضلی مدیرعامل شرکت در این جلسه با اشاره به عملکرد در خور تحسین مجموعه همکاران در سال 1399، و موفقیتهای بدست آمده تاکید کرد تمام کارکنان شریف شرکت نمونه و ممتاز هستند و این جمع به نمایندگی از کلیه همکاران محترم مورد تقدیر قرار می گیرند.

روابط عمومی شرکت چوب خزر کاسپین