رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اهدا لوح تقدیر به مدیران شرکت چوب خزر کاسپین

3/3/2021 12:00:00 AM - 3/3/2021 12:00:00 AM
|
|

با عنایت به دستاوردهای شرکت در سال 99 وموفقیت پذیرش و حضور در فرابورس، افزایش سودآوری و کسب تندیس تولید ملی"، اعضای محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت چوب خزر کاسپین، از مدیران مجموعه جهت پیشبرد اهداف سازمانی در سال جاری، با اهدا لوح تقدیر، قدردانی به عمل آوردند.
در این جلسه بر تداوم مساعی شایسته همکاران و تحقق اهداف بالاتر در سال آتی تاکید شد.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین