رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

چرا باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.

2/14/2021 12:00:00 AM - 2/14/2021 12:00:00 AM
|
|

چرا باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟

1 – مسئولیت ما در قبال آیندگانی که آنها نیز حق استفاده از این نعمت های خدادادی را دارند.

2 – بسیاری از انرژی ها پایان پذیر بوده و سالهای زیادی زمان لازم است تا بازسازی شوند. ضمن اینکه برخی از ذخایر زیر زمینی ممکن است باز تولید نشوند.

3 –  گرم شدن زمین

4 – کاهش آلودگی هوا

5 – کاهش نیاز به سوخت های فسیلی

6- سلامت محیط زیست

روش های کاهش مصرف انرژی 

صرفه جویی یعنی پیدا کردن روشهای نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، بخصوص منابع تجدید ناپذیر.

با انتخاب مناسب‌ترین راه‌ها برای گرم کردن و سرد کردن محل کار، خانه و استفاده‌ی بهینه از وسایل الکتریکی می‌توان مصرف بی رویه انرژی و هزینه های ناشی از آن را کاهش داد. گاه فقط کافیست تغییر کوچکی در عادات و رفتارهای خود بدهیم.

استفاده از لامپ های کم مصرف

درزگیری درها و پنجره ها و استفاده از عایق های مناسب

خاموش کردن لامپ های اضافی و..

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین