رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

توصیه های مدیریت انرژی

11/2/2020 12:00:00 AM - 11/2/2020 12:00:00 AM
|
|

توصیه های مدیریت انرژی

1- با نگهداری و بهره برداری بهینه از دستگاههای برقی، از اتلاف انرژی پیشگیری نمائید.

2- تاحد امکان از دستگاه های برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف (6 بعداظهر الی 10 شب) استفاده نکنید

3- با صرفه جوئی در انرژی از اتلاف منابع و آلودگی محیط جلوگیری کنید

4- برای جلوگیری از قطع برق دیگران روشنائی بخشهای خالی ساختمان را خاموش کنید

5- از استفاده برق جهت مصارف تجملی خودداری کنید

6- شدت روشنائی هر محیط را متناسب با کاربرد آن تنظیم کنید

7- فقط دستگاه های برقی با بر چسب A تهیه کنید

8- از تجهیزات قطع اتوماتیک جهت کنترل خودکار وسایل برقی استفاده کنید

9- هر سال یکبار سیمکشی، کلیدها و شبکه های برق خود را بازرسی کنید

10- با آموزش صحیح مصرف برق به فرزندانمان گامی بزرگ برای تامین آینده های روشن و مترقی برای آنان برداریم

11- مصرف پنج لامپ کم مصرف، با یک لامپ معمولی رشته ای هم قدرت برابر است

12- لوازم خانگی پرمصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف برق استفاده نکنیم

13- تولید و تامین برق، بسیار گران و پرهزینه است و با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم

14- استفاده درست و منطقی از برق، بیانگر تعهد و علاقه مندی شما به سازندگی کشور است

15- مصرف کم و عمر طولانی لامپهای کم مصرف سبب کاهش هزینه های برق مصرفی میشود

16- مصرف انرژی لامپهای کم مصرف یک پنجم لامپهای معمولی و عمر آنها 10 برابر لامپهای معمولی است

17- استفاده از لامپهای رشته ای را در ماههای گرم سال به حداقل برسانید

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین