رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

شرکت چوب خزر کاسپین آماده عرضه اولیه 15 درصدی در فرابورس

10/29/2020 12:11:50 PM - 10/29/2020 12:11:50 PM
|
|

شرکت چوب خزر کاسپین آماده عرضه اولیه 15 درصدی در فرابورس

   

شرکت چوب خزر کاسپین با سرمایه 20 میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج شد تا آماده عرضه اولیه 15 درصدی باشد.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از 16 مهر با نماد "چخزر" و در گروه محصولات چوبی به عنوان صد و سی و ششمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد تا آماده عرضه اولیه 15 درصدی سهام به عموم و صندوق های سرمایه گذاری در روز عرضه و 10 درصد دیگر ظرف مدت شش ماه از زمان عرضه باشد.
شرکت چوب خزر 29 دی سال 69 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و به موجب مصوبه مجمع فوق‌العاده 2 آبان سال 85 نام شرکت به صنایع چوب خزر کاسپین تغییر یافت.

   

99.9 درصد سهام این شرکت با 211 نفر نیروی انسانی به گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین تعلق دارد و واحد تجاری اصلی هلدینگ تاپیکو محسوب می شود. سرمایه شرکت در بدو تاسیس بالغ بر 100 میلیون تومان بوده که طی 5 مرحله به 20 میلیارد تومان رسیده است.