رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد.

2/28/2022 7:43:03 AM - 2/28/2022 7:43:03 AM
|
|

به شکوه و عظمت پیامبرِ رحمت و به یمن کرامت آن رحمتُ للعالمین قلبها به تسخیر در آمده و شعله های سرکش در ید قدرت او قرار می گیرند. پیامبری که تا اعماق تاریخ بر امت ها و نشانه های بشریت نور روشنائی و فضیلت را گسترانیده و هم اوست که اشرف مخلوقات و سرور کائنات  است.
فرارسیدن عید سعید مبعث، یادآور تجلی نور الهی بر وجود منور سید کائنات، حضرت محمد مصطفی(ص) را به تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین