رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید سرپرست هلدینگ سلولزی از شرکت صنایع چوب خزر

2/24/2022 12:00:00 AM - 2/24/2022 12:00:00 AM
|
|

جناب آقای نصرالهی سرپرست محترم هلدینگ سلولزی ضمن گفت و گو با مدیران، کارکنان این شرکت از توانمندی های تولیدی و امکاناتی شرکت چوب خزر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر؛ نصرالهی سرپرست محترم هلدینگ سلولزی و زکی‌خانی مدیر حراست به همراه عضو هیات مدیره این شرکت، سرپرست و جمعی از مدیران از واحدهای مختلف شرکت صنایع چوب خزر آمل  و واحد بابلسر(فوم برد)، از جمله واحدهایی مختلف و خط تولید شرکت بازدید به عمل آوردند.
روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین