ارزشهای شرکت 

ارزشهای شرکت 

خط مشی انرژی
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به عنوان اولین شرکت تولید MDF  در ایران واقع در مازندران کیلومتر 7 جاده آمل به چمستان ضمن توجه به توسعه پایدار و جهت گیری و حرکت در مسیر بنگاه اقتصادی در راستای ارتقای بهره وری انرژی ، کاهش هزینه های انرژی ، استفاده بهینه از انرژی ، کاهش شدت مصرف حامل های انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با انرژی که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول و نهایتا ارزش سهام شرکت دارد، با استراتژی مدیریت علمی – تولید اقتصادی ، نسبت به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001  تلاش نموده ، برای رسیدن به اهداف مذکور، خط مشی خود را به شرح ذیل ابلاغ و اعلام نماید:
بهبود سیستم های اندازه گیری و سنجش مصارف حامل های انرژی ، خوراک و محصول
پایش میزان و شدت مصرف انواع حامل های انرژی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تعریف پروژه های بهبود
بازنگری و بهبود فرایندهای عملیاتی با هدف ارتقای بهره وری و کارایی انرژی
مدیریت و بهینه سازی شبکه های تولید ، توزیع و مصرف حامل های انرژی و بهبود مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر
بهینه سازی شبکه تولید، توزیع و مصرف انواع آب ها، بخار، هوای ابزاردقیق ، هوای صنعتی و نیتروژن و کندانس به نحوی که کمترین هدرروی و بیشترین بازیافت انجام گیرد.
افزایش انگیزه و ارتقای سطح دانش و آگاهی کلیه مدیران و کارکنان مجتمع به طور مستمر در خصوص مدیریت انرژی و مشارکت کلیه کارکنان در کاهش مصارف حامل های انرژی و پرداخت بخشی از درآمد حاصل از کاهش مصرف انرژی به کارکنان به عنوان پاداش بهره وری مشارکت.
ارتقای بهره وری سازمان از طریق کاهش مصرف حامل های انرژی و تعیین چارچوبی برای اهداف کلان و خرد انرژی
اعمال مدیریت انرژی در ساختمان ها و تاسیسات غیر صنعتی
انتخاب و به کارگیری عرضه کنندگان ، پیمانکاران و مشاوران صاحب دانش و صلاحیت و کلیه خدمات و محصولات دارای کارایی انرژی بیشتر، در بخش مدیریت انرژی
 

کلیدواژه خود را وارد کنید