ارسال پیاماطلاعات تماس

  • مازندران،آمل، کیلومتر 8 جاده چمستان

  • تلفن :

    011-43132673-4

    فکس :

    011-43132695

-------------------------------------------------------------------------------
بخش فروش                    sale.choobkhazar@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------
آقای یحیی زاده         مدیر اجرایی                 yahyazadeh@khazarchoob.ir
آقای محمودی           مدیر مالی                   mahamodi@khazarchoob.ir
آقای شعبانی            مدیر تولید                   shabani@khazarchoob.ir
آقای کاظمی             مدیر کنترل کیفیت       kazemi@khazarchoob.ir

کلیدواژه خود را وارد کنید