فرم شکایت مشتریان

مشتری گرامی در صورت هرگونه نارضایتی از عملکرد و محصولات شرکت صنایع چوب خزر ، فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید.
از اینکه با ارسال نظرات، پیشنهادات  و انتقادات خود ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری می نمایید، سپاسگزاریم.کلیدواژه خود را وارد کنید