شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در اولین حضور خود به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران توانست جایزه ملی انرژی را به خود اختصاص دهد.

صنایع چوب خزر کاسپین

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در اولین حضور خود به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران توانست جایزه ملی انرژی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر با تلاش کلیه مدیران وکارشناسان خود توانست به عنوان اولین شرکت صنایع سلولزی در ایران ودر اولین حضور خود در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی درایران موفق به اخذ تندیس برنز تک ستاره جایزه ملی انرژی گردد که این انتخاب را به تمامی مدیران وهمکاران واعضای هیات مدیره تبریک عرض میکنیم.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید