کسب عنوان واحد نمونه کیفی استان مازندان

صنایع چوب خزر کاسپین

کسب عنوان واحد نمونه کیفی استان مازندان

کسب عنوان واحد نمونه کیفی استان مازندان
با توجه به تلاش ها و تمهیدات صورت گرفته در جهت حفظ و ارتقای کیفیت محصولات،شرکت صنایع چوب خزر کاسپین باز هم موفق به کسب عنوان برتر واحد نمونه کیفی و استاندارد استان مازندران گردیده است.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید